Select Page

Nieuws vanuit het vaccinatiecentrum

16 november 2022: Vervolg vaccinatiecentrum winter 2022

Vanaf nu is het vaccinatiecentrum terug in waakvlamfase, dit wil concreet zeggen dat we vaccineren om de 3 weken. Zowel begin als eind december zal er nog een vaccinatiemoment voorzien worden in het vaccinatiecentrum. De juiste data en uren kan je steeds vinden op www.vaccinatiecentrumrupelaar.be

Vanaf maandag 14/11 kan u ook bij verschillende apothekers in onze regio terecht voor uw boostervaccinatie. De deelnemende apothekers in onze regio zijn:

 • Kapelle apotheek Aartselaar
 • apotheek Julie Borghijs Aartselaar
 • apotheek Bytebier Aartselaar 
 • apotheek Depuydt Aartselaar
 • apotheek Pharmamax Boom
 • apotheek Peeters Boom
 • Hemifar Hemiksem
 • apotheek Cools Reet
 • apotheek Op De Beeck-Neefs Reet
 • apotheek Topfarma Rumst
 • apotheek Centrum Schelle

Voor de contactgegevens van deze apothekers kan u terecht op www.apotheek.be.
Ook bij hen dient u een afspraak te maken voor uw covid-vaccinatie.

19 oktober 2022: Plan nog snel je afspraak voor de herfstbooster

Kreeg je een uitnodiging voor een boosterprik, maar heb je nog geen afspraak gemaakt? Wacht niet te lang, want de laatste herfstboosters worden op 28 oktober gezet in ons vaccinatiecentrum. 

Als je de uitnodiging via mail kreeg, kan je alle beschikbare afspraken onmiddellijk zien als je op de link klikt.

11 oktober 2022: update herfstbooster vaccinatiecentrum RupeLaar

De campagne van de herfstbooster is op volle gang en we konden al op een goede opkomst rekenen.

De herfstcampagne, waarbij we vaccineren met het aangepaste vaccin van Pfizer, loopt nog tot en met vrijdag 28 oktober.

Iedereen boven de 18 jaar is uitgenodigd voor zijn herfstbooster. Heb je nog geen uitnodiging ontvangen en wil je toch graag een vaccin? Maak dan snel een afspraak.

Ben je tussen de 12 en 17 jaar, dan kan jij je derde prik komen halen. Ook hiervoor dien je een afspraak te maken.

Een afspraak kan je maken via 03/269.30.00 of via info@vaccinatiecentrumrupelaar.be.

8 september 2022: Herfstvaccinatie met nieuw vaccin – blijf je beschermen tegen COVID-19

Intussen hebben alle 65-plusser, zorgverleners en mensen met verminderde immuniteit in de gemeentes van de eerstelijnszone RupeLaar een uitnodiging gekregen voor de herfstbooster. Wij beschikken momenteel over voldoende dosissen van het nieuwe vaccin dat ook beschermt tegen een bepaalde type van de Omikron-variant. Iedereen die een herfstbooster krijgt in ons vaccinatiecentrum, wordt dus geprikt met de aangepaste vaccins die je nog beter zullen beschermen tegen ernstige gezondheidsrisico’s.

 

We raden je dan ook aan om op de uitnodiging tot vaccinatie in te gaan. Na een aantal weken en zeker maanden begint de werkzaamheid van de vaccins geleidelijk aan af te nemen. Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte. Een vaccinatie aan het begin van de herfst zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden, opnieuw versterkt wordt.

 

Omdat we voor de nieuwe vaccins opnieuw afhangen van de leveringen, zullen we ook de Q-vax lijst opnieuw inzetten. We raden dan ook iedereen aan die wil gevaccineerd worden om zich opnieuw te registeren op www.qvax.be. Op die manier maak je kans om sneller gevaccineerd te worden als je nog geen uitnodiging kreeg.

 

INFOPUNT

Onze medewerkers van ons infopunt doen hun uiterste best om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen.

We zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 15u. Gelieve gespreid over deze uren te bellen.

Daarnaast kan u ons ook mailen via info@vaccinatiecentrumrupelaar.be of een whatsapp sturen naar 0471986436.

Kan u nog niet komen voor een vaccin? Bel dan pas een tweetal weken voor je kan komen voor een afspraak.

 

11 juli 2022 – De IMC Volksgezondheid voorziet een COVID-19 herfstbooster vanaf september

Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om, op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie, vanaf begin september een “herfstbooster” tegen COVID-19 aan te bieden. Als eerste zullen de risicogroepen (65+ en personen met verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en de 50-64 jarigen. In het kader van de huidige 7e golf met opnieuw veel besmettingen en een hoge bezetting in de ziekenhuizen, benadrukt de IMC opnieuw het belang van de 1e booster. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbaren en hun omgeving. Zij kunnen deze zomer nog hun booster gaan halen. Verder blijven ook de andere gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker in drukke ruimtes, ventileren, handhygiëne …) sterk aanbevolen.

Booster blijft essentieel om ernstige COVID-19 te voorkomen

Momenteel bevinden we ons in een 7 e golf, en dat is duidelijk merkbaar in de stijgende besmettingsen hospitalisatiecijfers. De gehospitaliseerden zijn vooral de meer kwetsbare personen: ouderen en mensen met comorbiditeiten en met verlaagde immuniteit, de zogenaamde immuungecompromitteerden (bv kanker- en transplantpatiënten).

De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie wijzen dan ook opnieuw op het belang van de eerste booster voor deze groepen en bij uitbreiding voor alle volwassenen. Deze booster beschermt ongeveer voor 90% tegen ernstige COVID-19. Mensen die deze eerste booster nog hebben niet gehaald moeten wetenschappelijk als onbeschermd gezien worden. Iedereen is deze zomer nog welkom in de vaccinatiecentra om die eerste boosterprik te laten zetten.

De immunogecompromitteerden zijn reeds enige tijd geleden uitgenodigd om hun tweede booster te krijgen. Een groot aantal hiervan heeft de booster reeds ontvangen.

De IMC roept alle patiënten die deze booster nog niet hebben gehaald op dit alsnog te doen in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten. Gezien de relatief hoge besmettingsrisico’s, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enzomeer in de ziekenhuizen kan het ziekenhuispersoneel ook reeds in juli en augustus een extra booster krijgen. Ook voor de eerstelijn en de woonzorgcentra wordt dit mogelijk gemaakt.

Vaccinatie met herfstbooster vanaf september

De actueel beschikbare vaccins beschermen nog goed tegen ernstige COVID-19 met een geschatte bescherming tegen hospitalisatie tussen 80 en 90%.

De bescherming neemt wel af in de loop van de tijd. Met het zicht op de winter heeft de IMC daarom beslist om, op basis van de adviezen van de HGR en de Task Force vaccinatie, vanaf september iedereen van 18 jaar en ouder de kans te geven zich een ’herfstbooster’ te laten toedienen.

Prioriteit wordt gegeven aan de immuungecompromitteerden en de mensen van 65 jaar en ouder. Aan hen werd zeer recent reeds een 2e booster aangeboden, maar een extra booster wordt ten zeerste aanbevolen in de herfst, als er tussen de twee boosters een interval van minstens 3 maanden, en idealiter 6 maanden, wordt aangehouden.

Voor diegenen die al een tweede booster hebben gekregen gaat het dus om een derde booster.

Vanaf september kan al het personeel van de hele zorgsector, waaronder de eerstelijn, de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, … een herfstbooster krijgen.

Daarna wordt de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar actief uitgenodigd, in dalende leeftijd. De mensen tussen 18 en 50 jaar oud kunnen zich daarna op vrijwillige basis aanbieden, volgens de modaliteiten van hun deelstaat.

Voor de kinderen en jongeren wordt nog gewacht op bijkomende wetenschappelijke gegevens. Een uitzondering hierop zijn de stagiairs in zorginstellingen, die mee in aanmerking komen voor een extra prik in hun stageplaats, en de kwetsbare -18 jarigen.

Verwacht wordt dat deze herfstcampagne 2 tot 3 maanden zal duren.

Uiterlijk begin september wordt de marktvergunning door het EMA van de vaccins van Pfizer en Moderna, aangepast aan de omikron-variant, verwacht. De vaccins zullen dan gespreid in de tijd worden geleverd. De eerste leveringen zullen worden gebruikt voor de prioritaire, meest kwetsbare groepen. Als de epidemiologische situatie echter verslechtert, en er in augustus signalen komen dat de goedkeuring door het EMA en/of de leveringen vertraging zullen oplopen, zal de vaccinatiecampagne in september worden opgestart met de originele mRNA-vaccins. Deze bieden immers nog steeds een goede bescherming tegen ernstige COVID-19, ook tegen de omikron-variant.

Plaats van vaccinatie

De vaccins zullen vooral worden toegediend in de vaccinatiecentra. De bewoners en personeelsleden van voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, enz. kunnen ook in hun voorziening worden gevaccineerd. Ook vaccinaties door de huisarts, de thuisverpleegkundige (op voorschrift van een arts) en de apotheker zullen mogelijk zijn, volgens de modaliteiten van de deelstaat.

Belang van andere maatregelen om de epidemie onder controle te houden

Zoals gezegd is de epidemie niet gedaan en circuleert het virus nog fors. De IMC brengt daarom ook de andere maatregelen in herinnering om de epidemie onder controle te houden:

 • Mensen met symptomen moeten zich nog steeds laten testen. In geval van twijfel kan de zelfevaluatietool hiervoor nog steeds gebruikt worden (mijngezondheid.be). Bij een positief resultaat moeten zij 7 dagen in isolatie gaan, nadien dragen zij best gedurende drie dagen een mondmasker.
 • Binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten moeten maximaal geventileerd worden. Bijeenkomsten buiten zijn veiliger en aangenamer in deze zomermaanden.
 • Voor kwetsbare personen met onderliggende aandoeningen en/of van hogere leeftijd blijft een FFP-2-masker aangeraden op het openbaar vervoer en bij contact met grote aantallen mensen. Een mondmasker blijft verplicht in de zorgsector.

Bron: https://www.laatjevaccineren.be/de-imc-volksgezondheid-voorziet-een-covid-19-herfstbooster-vanaf-september 

24 juni 2022 – Boostercampagne 80+ en WZC

De extra boostercampagne voor 80+ en WZC is achter de rug. We merken echter dat sommige aangeven dat ze geen uitnodiging ontvingen. Bent u 80+ en kreeg u geen uitnodiging, neem dan contact op met Vaccinatiecentrum Rupelaar op 03/269.30.00 of via info@vaccinatiecentrumrupelaar.be. U kan ons telefonisch bereiken op dinsdag en donderdag, telkens van 9u tot 13u.

20 mei 2022 – Tweede boostervaccinatie voor ouderen

Er werd onlangs beslist dat bewoners van woonzorgcentra en ouderen vanaf 80 jaar een tweede boostervaccinatie kunnen krijgen. Wie tot deze groep behoort, zal in de komende weken uitgenodigd worden voor een afspraak in vaccinatiecentrum Rupelaar. We starten met het uitnodigen met de oudste bewoners en zakken zo af in leeftijd.

Om een booster te kunnen krijgen, moeten er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-vaccinatie.

Voor wie zich niet kan verplaatsen, kan een thuisvaccinatie geregeld worden.

Onze openingsdagen kan u vinden via www.vaccinatiecentrumrupelaar.be.

 

Meer informatie kan u vinden via https://www.laatjevaccineren.be/vlaanderen-biedt-tweede-boostervaccin-aan-voor-ouderen

21 maart 2022 – nieuwsupdate

In Vlaanderen hebben alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar sinds begin februari de mogelijkheid om een boostervaccin te krijgen. Na een recente beslissing van het Europees Geneesmiddelenagentschap en adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie heeft de IMC Volksgezondheid volgende beslissingen genomen :

 • De boostercampagne voor de 12-17-jarigen met risicofactoren wordt verdergezet en uitgebreid. Het gaat hier concreet om immuungecompromitteerde jongeren, jongeren met chronische long- of hart- en vaatziekten, obesitas, ernstige astma, syndroom van Down, zeldzame ziekten, …  of jongeren die samenleven met iemand uit een risicogroep.
 • Een boostervaccin bij de andere 12-17-jarigen kan toegediend worden op initiatief van de jongere of zijn/haar ouders/wettelijke verantwoordelijke. De jongere of zijn ouders/wettelijke verantwoordelijke kan/kunnen hiervoor zelf contact opnemen met zijn of haar vaccinatiecentrum om het moment te kennen waarop dat mogelijk is.

Je ontvangt geen uitnodiging voor deze boostervaccinatie. Raadpleeg de website van jouw vaccinatiecentrum voor de praktische info over hoe en wanneer je een afspraak voor vaccinatie kan krijgen.

De 12- tot 15-jarigen hebben wel de toestemming van hun ouders nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders (of de wettelijke voogd) kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven.

23 februari 2022 – nieuwsupdate

Wie mag er een prik komen halen?

 Extra booster voor mensen die het Janssen-vaccin kregen als basisvaccinatie nadat ze eerder al een eerste booster kregen. De tweede booster kan vanaf 3 maanden na uw eerste booster. Informeer je over deze booster: https://www.laatjevaccineren.be/booster-janssen
Voor deze prik dien je een afspraak te maken via de telefoon, mail of whatsapp.

Booster 12-17j: Alle 12-17j kunnen een afspraak verkrijgen in VC RupeLaar vanaf 4 maanden na hun initiële schema (2x basisvaccinatie) voor een booster vaccinatie (Pfizer). Ouders moeten toestemming geven voor deze boostervaccinatie nadat ze zich goed geïnformeerd hebben. Om toestemming te geven, moet minstens één van de ouders/voogden een toestemmingsformulier voor een boostervaccin aan een jongere van 12 tot 17 jaar ondertekenen en volledig meebrengen. Document: https://vaccinatiecentrumrupelaar.be/updates/
Ook voor deze prik dien je een afspraak te maken via de telefoon, mail of whatsapp.

Vaccinatie 5-11j: alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmetting en ziekte. Zo bescherm je niet alleen de gezondheid van je kind, maar ook zijn of haar ontwikkelingskansen. Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen! Kinderen zijn in februari nog welkom na afspraak elke woensdag van 12h30 tot 17u en elke zaterdag van 8h30 tot 17h00, ook in maart nog elke woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.

Boosterprik mensen met verlaagde immuniteit: alle burgers die in september een derde prik kregen als deel van hun basisvaccinatie hebben een uitnodiging gekregen. Kreeg je later je derde prik? Dan volgt jouw uitnodiging nog. De booster kan toegediend ten vroegste vanaf 3 maanden na de basisvaccinatie.

Meer informatie via https://vaccinatiecentrumrupelaar.be/updates/

Twijfel je of je recht hebt op een vaccinatie? Bel ons gerust op.

9 februari 2022 – nieuwsupdate

Booster 12-17j
Alle 12-17j kunnen een afspraak verkrijgen in VC Rupelaar vanaf 4 maanden na hun initiële schema (2x basisvaccinatie) voor een booster vaccinatie (Pfizer). Ouders moeten toestemming geven voor deze boostervaccinatie nadat ze zich goed geïnformeerd hebben. Om toestemming te geven, moet minstens één van de ouders/voogden deze Geïnformeerde toestemming voor een boostervaccin aan een jongere van 12 tot 17 jaar (226 kB) ondertekenen en meebrengen.

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/informed%20consent%20boostervaccinatie%20-
%20DEF%20versie_0.pdf

Een afspraak kan enkel telefonisch of per email / whatsapp gemaakt worden met het centrum. Vermeld steeds het rijksregisternummer van je kind in de communicatie. Zelf online inschrijven is niet mogelijk. De eerste mogelijkheid is voorzien op zaterdag 12 feb en zaterdag 19 februari van 9 tot 16h. Vanaf 21 februari worden dagelijks momenten voorzien.

Vaccinatie 5-11j
Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmetting en ziekte. Zo bescherm je niet alleen de gezondheid van je kind, maar ook zijn of haar ontwikkelings-kansen. Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen! Kinderen zijn in februari nog welkom na afspraak elke woensdag van 12h30 tot 17u en elke zaterdag
van 8h30 tot 17h00.

Boosterprik mensen met verlaagde immuniteit
Alle burgers die in september en derde prik kregen als deel van hun basisvaccinatie krijgen een uitnodiging voor hun booster in de loop van volgende week. Zij krijgen afspraken in de week van 21 februari. De booster kan toegediend ten vroegste vanaf vanaf 3 maanden na de basisvaccinatie.

Contact
Het infopunt is bereikbaar per telefoon alle dagen van 9 tot 16h, op vrijdag van 9 tot 13h.
03 269 30 00, per mail via info@vaccinatiecentrumrupelaar.be, whatsapp (enkel
tekst) : 0471/98.64.36

20 januari 2022 – nieuwsupdate

Vaccinatiecentrum RupeLaar prikt volop verder. Vorige week kregen weer heel wat bewoners van de Rupelgemeentes en Aartselaar hun boosterprik. Intussen werden alle uitnodigingen voor boosterprikken tot geboortejaar 1994 verstuurd en de komende dagen nodigen we nog volop mensen uit. Ook de vaccinaties van de kinderen zijn volop aan de gang. De eerste vaccinatiemomenten op woensdagnamiddag en zaterdag zijn al volzet, maar er is nog voldoende plaats vanaf 29 januari. 

Ouders die een uitnodiging ontvingen voor hun kind(eren) zullen zien dat er geen datum in staat. Je moet dus zelf nog een afspraak maken. Op die manier kunnen ouders die meer dan één kind willen laten vaccineren de afspraken op dezelfde dag plannen.

Nog een tip voor mensen die het infopunt proberen te bellen: Hou er rekening mee dat we elke dag tussen 9u en 11u heel veel oproepen krijgen van mensen die die dag een afspraak hebben. Heb je een minder dringende vraag? Bel dan na 11u, dan zal je veel sneller geholpen worden. Neem ook je rijksregisternummer bij de hand, dan kunnen we je nog sneller verder helpen.

5 januari 2022 – nieuwsupdate

 De vaccinatiecentra van RupeLaar en Antwerpen bundelen de krachten om extra boosterprikken te zetten voor inwoners van de RupeLaar, en dit op woensdagnamiddag 5 januari  (tot 15.30u) en vrijdag 7 januari in Antwerp Expo te Antwerpen. Dit geldt enkel voor inwoners van de RupeLaar die nog geen uitnodiging hebben gekregen voor hun boosterprik in het vaccinatiecentrum te Niel.

Inwoners van de RupeLaar die aan deze voorwaarden voldoen, en hierin interesse hebben, dienen wel eerst een telefonische afspraak te maken. Daarvoor kunnen ze vanaf vandaag, woensdagmorgen 10.30u, bellen naar de Antwerpse infolijn op 03/435.95.55, ook indien ze al op de Qvax staan. 

Dit Antwerps aanbod geldt vanaf vandaag, woensdag 5 januari en enkel voor deze week.

Ook in vaccinatiecentrum RupeLaar extra boosterprikken

Tijdens de eerste twee weken van januari zullen sowieso alle resterende uitnodigingen voor de 18-plussers in de Rupelgemeenten en Aartselaar verstuurd worden.

Zo zullen er dus wekelijks 6000 inwoners geprikt worden in het vaccinatiecentrum. Het centrum draait dus op volle toeren, maar moet ook rekening houden met de opgelegde termijnen. Inwoners die pas na 15 september hun vaccinatieschema afrondden, komen pas in februari in aanmerking voor de boosterprik.

Wie zo snel mogelijk zijn of haar boosterprik wil krijgen, minstens 4 maanden geleden zijn of haar tweede prik kreeg (of 2 maanden geleden de enige prik met het Janssen-vaccin) én deze week niet in Antwerpen terecht kan, kan zich nog steeds inschrijven op Qvax. Dagelijks worden er in onze zone mensen vanop deze lijst gecontacteerd die nog geen uitnodiging ontvangen hadden. Intussen kregen al bijna 600 mensen in ons vaccinatiecentrum een boostervaccin dankzij Qvax. Op die manier laten we geen enkel vaccin verloren gaan en zorgen we dat zij die aan het wachten zijn, sneller geholpen kunnen worden.

Ons Infopunt van RupeLaar is elke weekdag bereikbaar op het nummer 03 269 30 00 (van maandag tot donderdag van 9 tot 16u en op vrijdag van 9 tot 13u). Opgelet: voor het plannen van een vaccin in Antwerpen kan je hier niet terecht.

Het centrum blijft bereikbaar per e-mail : info@vaccinatiecentrumrupelaar.be

27 december 2021 – nieuwsupdate

Actief tijdens de tweede week van de kerstvakantie
Op 24 december 2021 hebben 26.017 inwoners hun boosterprik gekregen. Dat is 43,53% van alle volwassen inwoners. Hiermee heeft vaccinatiecentrum Rupelaar de initiële doelstelling om voor het einde van het jaar alle inwoners ouder dan 65 jaar te vaccineren overtroffen. De aanpassingen in het beleid die gebeurden sinds de aanvang van de boostercampagne heeft het vaccinatiecentrum binnen haar werking en capaciteit zo goed als mogelijk opgevangen.

Concrete cijfers op 24 december ivm boosterprik
 Aartselaar: 49,51% of 5.656 volwassen personen
 Boom: 39,18% of 5.197 volwassen personen
 Hemiksem: 39,98% of 3.467 volwassen personen
 Niel: 40,68% of 3.184 volwassen personen
 Rumst: 45,98% of 5.448 volwassen personen
 Schelle: 45,51% of 3.065 volwassen personen

93,50% van alle inwoners ouder dan 65 jaar
26,50% van alle inwoners ouder dan 18 en jonger dan 65

50,32% van alle volwassenen in Vlaanderen hebben hun boosterprik gekregen. Dit wil niet zeggen dat de 6 gemeenten gekoppeld aan vaccinatiecentrum Rupelaar achterlopen op schema. Een aantal van de gemeenten hebben een oudere bevolking en de gemeenten met een jongere bevolking zullen minder snel hun uitnodiging krijgen wat zich weerspiegelt in de cijfers. Nu onze 65+ bevolking allemaal aan de beurt is gekomen kan het vaccinatiecentrum de priksnelheid opdrijven. Het is ook een goede zaak dat iedereen die een uitnodiging krijgt de boosterprik komt halen. Als het wat langer duurt voor u aan de beurt komt weet dan dat u voor het einde van de maand januari uw uitnodiging zal krijgen. 

Verdere planning in januari : extra open op maandagvoormiddag en zaterdag
In januari zullen nog eens 24.000 inwoners hun boosterprik krijgen wat het totaal op bijna 50.000 inwoners brengt. Hiervoor besliste het vaccinatiecentrum Rupelaar midden november al om zijn weekcapaciteit stapsgewijs te verhogen. Op deze manier zullen wij in januari maar liefst 60% meer vaccins kunnen toedienen per week dan bij de opstart van de boostercampagne midden november. Van alle 58.295 inwoners die de eerste vaccinatiecampagne afrondden (18+) zullen in de eerste weken van februari nog circa 8.000 inwoners hun boosterprik krijgen. Dit komt omdat het grootste deel van deze personen pas na 15 september hun vaccinatieschema afronden en dus pas in februari in aanmerking komen voor de boosterprik.

Tot slot
Tussen kerstmis en nieuwjaar zullen er in ons vaccinatiecentrum geen vaccins toegediend worden, om o.a. onze medische experten en coördinatoren die zich sinds februari voltijds inzetten een kort moment van rust te gunnen. Onze opdracht wordt daarmee echter niet verlaat afgewerkt.
De staf van het vaccinatiecentrum blijft gedurende de vakantieperiode aan het werk om onze doelstelling te garanderen. Tevens bereiden we ons voor om medewerkers uit de kinderopvang en het basisonderwijs op te roepen in de eerste week van 2022 en de
vaccinatiecampagne voor 5-11 jarigen (pediatrische vaccins) vorm te geven vanaf 8 januari 22.
Risicopatiënten zijn voor deze ronde anders dan voorheen. Enkel mensen met een immuunstoornis komen in aanmerking omdat hun bescherming logischerwijze sterker daalt. In onze regio werden 2515 risicopatiënten uitgenodigd voor hun boosterprik, dat is meer dan 96% van deze doelgroep.

De boosterprik zorgt bij basisvaccinaties met Pfizer, Astra Zeneca en Moderna opnieuw voor een bescherming van boven de 90%. Blijf dus ook erna nog voorzichtig.
Had je al je boosterprik of niet, draag een mondmasker waar nodig, ontsmet uw handen en blijf thuis als je ziek bent, zo houden we het veilig voor iedereen.

 

Openingsuren vaccinatiecentrum Rupelaar in 2022 

maandag van 12h00 tot 20h00
dinsdag tem vrijdag van 8h30 tem 17h00
vanaf 8 jan ook op zaterdag vanaf 8h30 (pediatrische vaccins)

Ons Infopunt is terug dagelijks bereikbaar vanaf 5 januari 2022
03 269 30 00
Het centrum blijft bereikbaar per email : info@vaccinatiecentrumrupelaar.be

21 december 2021 – nieuwsupdate

De oproep aan de inwoners van de Rupelstreek en Aartselaar om zich in te schrijven op de QVAX reservelijst voor versnelde vaccinatie kende afgelopen weekend een massale respons. Dit laat ons toe om in de komende dagen extra prikmomenten te creëren. Zo zullen we niet alleen de al geplande prikdagen dagelijks blijven aanvullen met mensen vanop de Qvax lijst, maar ook een aantal extra dagen inplannen tijdens het kerstverlof. Donderdag 23 december 2021, maandag 3 en dinsdag 4 januari 2022 worden toegevoegd aan de prikagenda om tegenmoet te komen aan de grote vraag uit onze regio. Andere dagen van de eerste week van januari worden verder uitgebreid.

Voor de medewerkers van basisscholen en uit de kinderopvang werd door de bevoegde overheden een prioritaire kans gecreëerd. De komende dagen wordt hiervoor een plan van aanpak uitgewerkt. Zoals de overheid communiceerde zal het vaccinatiecentrum met de scholen en de kinderopvang contact opnemen. Het is niet noodzakelijk om individueel het vaccinatiecentrum te contacteren of langs te komen zonder reservatie.

 We wensen iedereen een fijne en veilige eindejaarsperiode.

17 december 2021 – nieuwsupdate

Momenteel worden in het vaccinatiecentrum Rupelaar mensen uitgenodigd op basis van leeftijd indien de interval na je laatste prik verstreken is.

👉 2 maanden na 1 prik Johnson&Johnson.

👉 4 maanden na uw 2de prik Astra Zeneca, Pfizer of Moderna.

Inwoners ouder dan 65 en de inwoners met een ernstig verzwakte immuniteit werden allemaal uitgenodigd. Het gaat hier niet om dezelfde risicofactoren als bij de initiële campagne. De zorg en hulpverleners uit de eerste lijn en de bewoners van woonzorgcentra uit de Rupelstreek kregen ook hun boosterprik.

45% van de volwassen bevolking in de Rupelstreek hebben ondertussen al hun boosterprik of een uitnodiging ontvangen. Om iedereen zo snel mogelijk aan de beurt te laten komen zal het vaccinatiecentrum haar voorziene rustperiode gedurende het eindejaar met 6 dagen inkorten. Vanaf januari zullen we dagelijks ook tot 30% meer inwoners ontvangen. Het centrum sluit alsnog de deuren van 23 december 2021 tot en met 4 januari 2022.

Elk vrij moment wordt ingevuld via de QVAX reservelijst. Kreeg je nog geen uitnodiging, schrijf je dan zeker in op QVAX.be, dat is de enige manier om sneller je boosterprik te krijgen.

Hoe dan ook zal iedereen die 18+ is en in onze regio woont voor einde januari 2022 zijn boosterprik of uitnodiging hebben ontvangen.

9 december 2021 – prioritaire boosterprik zorgverleners

Zorgverleners kunnen zich vanaf nu registeren voor een prioritaire boosterprik. Het betreft:

  • Nieuwe zorgaanbieders in ziekenhuizen, zorgvoorzieningen of werkzaam in de zorg- en welzijnssector binnen de eerstelijn.
  • Studenten en stagebegeleiders in een zorgopleiding.
  • Zorgaanbieders die wegens ziekte, quarantaine of andere contra-indicatie niet konden deelnemen aan het intern georganiseerd vaccinatiemoment binnen een ZH of zorgvoorziening.

Let op: zorgaanbieders kunnen zich opgegeven voor prioritaire vaccinatie tot eind januari. Dit geldt enkel voor een boostervaccinatie, en niet voor een basisschema. Voor een basisschema kan contact opgenomen worden met het vaccinatiecentrum of de huisarts.  Aanmeldingslink boosterprik

23 oktober 2021 – nieuwsupdate

 • Momenteel is het vaccinatiecentrum van RupeLaar gesloten tot 08/11/21
 • Het infopunt is hierdoor tijdelijk telefonisch niet bereikbaar (mails naar info@vaccinatiecentrumrupelaar.be worden wel opgevolgd).
 • Kan je niet komen voor je 3e prik? Dan vragen we je om vanaf 08/11 terug te bellen.
 • 65-plussers en 12 jarigen krijgen binnenkort een uitnodiging.
 • Bij een dringende vraag (omwille van medische redenen) i.v.m. vaccinatiepas dan kan u rechtstreeks contact opnemen met de Eerstelijnszone via info@rupelaar.be met vermelding van rijksregisternummer. We willen vragen om zoveel mogelijk alles via mail door te sturen en de stafmedewerkers van ELZ RupeLaar niet telefonisch op te bellen. De mails die binnenkomen via info@rupelaar.be worden bijna dagelijks verwerkt. Alvast bedankt voor uw begrip en tot snel!

14 oktober 2021 – nieuws uit het vaccinatiecentrum

Het vaccinatiecentrum RupeLaar in Niel blijft inzetten op een zo goed mogelijke bescherming. Alle burgers die uitgenodigd worden voor een derde prik kunnen nog terecht in het ondertussen vertrouwde centrum in de Landbouwstraat 145 te Niel.  Kom jij in aanmerking voor een derde prik?

Wanneer krijg jij dan je uitnodiging? 

 • Een beperkt aantal mensen met onderliggende aandoeningen werden uitgenodigd en krijgen momenteel hun derde prik.
 • Alle 85+ werden uitgenodigd en krijgen momenteel hun derde prik.
 • Alle bewoners van woonzorgcentra in onze regio krijgen op 14/10 in het wzc hun derde prik.
 • Mensen ouder dan 65 worden begin november uitgenodigd voor een booster prik.

!!! Je krijgt je booster prik vanaf 4 maanden na je laatste prik met J&J of Astra Zeneca en 6 maanden na je 2 prik Pfizer of Moderna.

–> Enkel volledig gevaccineerden in de eerste vaccinatiecampagne komen aan de beurt. Miste je 1 of beide prikken, dan krijg je geen uitnodiging voor een derde prik of booster vaccin. Voor een overzicht verwijzen we naar onderstaande tabel.

  

 

30 september 2021 – uitnodiging 85+

Onlangs zijn 85+ in ELZ RupeLaar uitgenodigd voor een 3de prik, dit op 15 en 16 oktober in Niel. Graag sommen we nog even de mogelijkheden op hoe u het centrum kan bereiken:

Ik kom met de auto: Het vaccinatiecentrum is enkel bereikbaar via de Landbouwstraat waar je ook onze parking vindt. Gele bewegwijzering gidst je vanaf beide richtingen. Een parkeerwachter begeleidt je ter plaatse verder. Het adres is landbouwstraat 145 2845 Niel.

Ik kom met de bus: Met buslijn 290 Antwerpen-Niel-Boom en 294 Aartselaar-Niel-Boom kan je afstappen aan halte Niel Kerkstraat. Aan het kruispunt van de Antwerpsestraat met de Albertstraat neem je rechts de Albertstraat, op het einde van de straat ga je naar links de Landbouwstraat in.

Met buslijn 295 Antwerpen-Niel-Reet-Boom en 298 Berchem-Niel-Boom kan je afstappen aan halte Niel Station. Aan het kruispunt neem je rechts de stationstraat, Aan het volgende kruispunt neem je links de Oudstrijdersstraat en onmiddellijk opnieuw links kom je aan de Landbouwstraat 145.

Ik kom met de trein: De NMBS biedt een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar een vaccinatiecentrum moet verplaatsen. Het gratis treinticket is een heen- en terugticket, geldig in tweede klasse, en dat alleen op de dag van de vaccinatie. Wie gebruik wil maken van het ticket, wordt gevraagd het samen met de uitnodiging of de afspraakbevestiging voor de vaccinatie spontaan te tonen aan de treinbegeleider. Concreet zou je dan kunnen afstappen aan het station van Niel. Je stapt het station uit in de Stationstraat en ga 2x rechts richting de Franklin D Rooseveltstraat. Aan het volgende kruispunt neem je links de Oudstrijdersstraat en onmiddellijk opnieuw links kom je aan de Landbouwstraat 145.

Heb je aangepast vervoer nodig of ben je minder mobiel?

Je kan een aanvraag doen bij Vlotter. Dat kan

 •  via onze telefooncentrale (03 269 30 00, op werkdagen van 9u tot 19u), wij verbinden je dan door naar Vlotter;
 • of per mail  aanvragen via  vervoer@vlotter.be;

Dit aangepast vervoer is berekend op een vast tarief van 10 euro.

 

Per Taxi:Er zijn met de deelnemende taxibedrijven afspraken gemaakt rond tarieven en dergelijke. Zo betaal je het vast tarief van 20 euro om je heen en weer te laten rijden naar het vaccinatiecentrum.

Via ons infopunt 03 269 30 00 kun je de taxicentrale bereiken.

 

Ik kom met de fiets of deelfiets: je kan met de fiets het vaccinatiecentrum bereiken via de Matenstraat of de Antwerpsestraat. Ook met de slimme deelfietsen van Cloudbike kan je ons bereiken. Een fietsenparking is voorzien.

Ik kan niet komen naar het vaccinatiecentrum: wanneer je je niet kan verplaatsen naar het vaccinatiecentrum kan u steeds contact opnemen met uw CRA of huisarts om de mogelijkheden veder te bekijken en om eventueel een mobiele vaccinatie aan te vragen.

10 september 2021 – laatste kans vaccinatie

23 augustus 2021 – laatste kans vaccinatie

Lieve bewoners van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en Rumst,

Je laatste kans op je gratis Covid-19 vaccinatie in vaccinatiecentrum De RupeLaar komt eraan. Begin september plant het vaccinatiecentrum in Niel de laatste dagen waarop je je kan laten vaccineren tegen het Covid-19 virus.

In onze regio hebben ondertussen al meer dan 57.000 personen een vaccin gekregen, meer dan 90% van onze volwassen bevolking. Een echt succes en net boven het Vlaams gemiddelde! Miste je 1 of beide prikken, lees dan hieronder aandachtig hoe en wanneer je alsnog gratis gevaccineerd kan worden voor het einde van september met de hulp van je vaccinatiecode.

Je vaccinatiecode vind je op je uitnodiging, in je mail of op mijngezondheid.be. Vind je je vaccinatiecode niet terug, neem dan contact per telefoon op het nummer 03/269.30.00 of via email info@vaccinatiecentrumrupelaar.be.

Je kreeg nog geen prik?

Laatste kans om je afspraken voor een Pfizer vaccin te bevestigen volgens de beschikbare momenten in de agenda die je via https://covidvaccin.doclr.be kan raadplegen met je vaccinatiecode.

De volgende combinaties 1ste/2de prik zijn mogelijk.

 • 25 augustus en 15 september
 • 26 augustus en 16 september
 • 3 september en 24 september
 • 4 september en 25 september

 

Kreeg je 1 prik en heb je nog een tweede Pfizer of Astra Zeneca prik nodig?

Ga naar https://covidvaccin.doclr.be en boek met je vaccinatiecode een afspraak in voor je tweede prik volgens de beschikbare slots in de agenda.

Voor een 2de Astra Zeneca prik kan dit enkel nog op 31 augustus!

Een uitgebreid stappenplan vind je op https://www.laatjevaccineren.be/inhaalvaccinatie-je-tweede-coronavaccin-gemist

 

Heb je je uitnodiging voor beide prikken en past 1 of beide data je niet?

Je verplaatst beide data via https://covidvaccin.doclr.be met je vaccinatiecode. Je krijgt sowieso een Pfizer vaccin, de volgende combinaties 1ste/2de prik zijn mogelijk.

 • 25 augustus en 15 september
 • 26 augustus en 16 september
 • 3 september en 24 september
 • 4 september en 25 september

 

Het blijft heel belangrijk om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen oppikken. Vind je voor eind september geen geschikt moment dan zijn er geen momenten waarop het vaccinatiecentrum jou een vaccin kan toedienen. Momenteel hebben wij geen zicht op welke manier je via de reguliere weg aan een vaccin zal geraken na september.

We raden je dus aan om deze laatste kans niet te laten schieten en je te beschermen voor de start van het najaar!

Tot binnenkort!

 

6 augustus 2021

WAS JOUW VAKANTIEBESTEMMING DE DAG VAN JE VERTREK EEN RODE ZONE? DAN GA JE 10 DAGEN IN QUARANTAINE EN KUNNEN WIJ JOU NIET TOELATEN IN HET VACCINATIECENTRUM. TENZIJ JE BINNEN DE 10 DAGEN EEN PCR-TEST MET EEN NEGATIEF RESULTAAT KAN VOORLEGGEN.

Bedankt voor je begrip en het respect dat je toont ten aanzien van onze medewerkers, het vaccinatiecentrum en onze buren in alle 6 gemeenten.

3 augustus 2021

Voor de ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar. Alle uitnodigingen voor de vaccinaties zijn per post verzonden. Het kan soms tot 2 weken duren vooraleer je je uitnodiging thuis ontvangt. Je kan echter de vaccinatiecode van je kind tot 18 jaar voordien al terug vinden via www.myhealthviewer.beMeld je aan door op myhealthviewer.be op de knop Burger te klikken. Log in met jouw ID en kies voor het profiel van je kind. Klik dan op ‘bevestig profiel’. Je bevindt je nu op het profiel van je kind. Kinderen vanaf 18 jaar worden niet meer getoond. Klik vervolgens in de linker kolom op ‘Mijn covid-19 info’. Je komt dan automatisch in het tabblad ‘Uitnodigingen’ terecht en daar vind je bovenaan de vaccinatiecode voor uw kind. Deze code heb je nodig om ofwel online of telefonisch een afspraak te boeken voor je kind. Zo hoeft je niet te wachten tot de uitnodiging per post er is.

23 juli 2021

❗Het adres van ons vaccinatiecentum❗
Je bevestigingsmail voor je afspraak toont wellicht al het nieuwe adres. Laat je niet verrassen, tot 28/7 kom je je prik nog halen in Log!Ville. Vanaf donderdag vind je ons op het nieuwe adres, alle actuele en correcte info vind je altijd terug op www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
✔Terwijl we stilaan maar zeker de verhuis van ons vaccinatiecentrum in gang zetten, geven we nog mee dat intussen iedereen van 18 jaar en ouder uit Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle zijn uitnodiging voor vaccinatie in vaccinatiecentrum RupeLaar moet ontvangen hebben.
✔Ben je of ken je iemand ouder dan 18 jaar die nog geen uitnodiging ontvangen heeft? Neem dan contact met het vaccinatiecentrum via onze gebruikelijke kanalen (zie www.vaccinatiecentrumrupelaar.be)
✔12-15-jarigen
Ook de uitnodiging voor alle jongeren tussen 12 en 18 jaar is nu ook onderweg! Heb je ze per post nog niet aangekregen op 5/8? Stuur dan een email naar info@vaccinatiecentrumrupelaar.be en vraag naar de details van je afspraken.

15 juli 2021

🌞Update vanuit ons vaccinatiecentrum🌞
Zomervakantie of niet: ons vaccinatiecentrum blijft op volle toeren draaien en dat resulteert in een hoge vaccinatiegraad boven de 80 en zelfs hier en daar boven de 90 %. Bedankt voor jullie medewerking en het besef dat enkel de hoogst mogelijke vaccinatiegraad ons uit deze pandemie kan helpen.
🌸Omdat al die mensen al één en vaak zelfs tweemaal het onthaal passeerden, zetten we vandaag onze onthaalmedewerkers eens in de kijker. Zij zijn het eerste aanspreekpunt in ons vaccinatiecentrum en aan de reacties van de Rupelianen te horen, doen ze dat schitterend. Ons onthaalpersoneel ziet er immers op toe dat iedereen afstand houdt en handen ontsmet. Zo zijn zij dé helden van het vaccinatiecentrum en houden ze ons coronavrij. 🌸
❗Tot slot herhalen we nog eens de sanitaire regels want ook jij kan een sluiting van het centrum helpen voorkomen. Ben je ziek of vertoon je symptomen, kom je uit een rode zone en heb je risico gelopen ook al is je PCR-test negatief? Denk aan ons en onze medewerkers en verplaats je afspraken. Gaat het om je tweede prik, krijg je later opnieuw een uitnodiging.
➡️Ben je ziek of heb je symptomen, annuleer je afspraak,
➡️Draag altijd je mondmasker,
➡️Volg de instructies van onze stewards en onthaalmensen,
➡️Ontsmet je handen waar mogelijk,
➡️Houd afstand, ook in de wachtruimte.
Bedankt voor jullie medewerking alvast 💪.

7 juli 2021

Tijdens de vakantieperiode blijft het vaccinatiecentrum bereikbaar op het gekende nummer 03 269 30 00.

 

Maak kennis met ons infopunt! Een team van vrijwilligers die dagelijks van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur op post staan. Zij  beantwoorden al jullie vragen over je vaccinatie en zijn al maanden lang het kloppende hart van De RupeLaar!

Applausjes 👏👏👏

Geraak je telefonisch niet altijd even gemakkelijk binnen? Zend ons een mail  naar info@vaccinatiecentrumrupelaar.be

Of stuur een Whatsapp (enkel tekst) : 0471/98.64.36

2 juli 2021 – vervroegen Astra Zeneca afspraak

Vanaf nu kan je je 2de Astra Zeneca afspraak vervroegen van 12 weken naar 8 weken. Kreeg je je eerste Astra Zeneca prik op 3 of 18 mei dan kom je in aanmerking om je afspraak te vervroegen naar 8 of 9 juli. Dit doe je zo:

 

 1. Klik onderaan in je bevestigingsmail voor je 2de afspraak op de knop <AFSPRAAK ANNULEREN>
 2. Volg de link en klik op <AFSPRAAK ANNULEREN> en je afspraak is geannuleerd
 3. Wacht op een bevestigingsmail van je annulatie en klik in de mail op <NIEUWE AFSPRAAK MAKEN>
 4. Vul je gegevens in en aanvaard de voorwaarden
 5. Kies een nieuw moment op 8 of 9 juli
 6. En bevestig je nieuwe afspraak

 

Indien je geen bevestigingsmail hebt ontvangen kan je ook mailen naar info@vaccinatiecentrumrupelaar.be met je voorkeur voor 8 of 9 juli (namiddag), wij bevestigen je afspraak begin volgende week!

27 juni 2021

Het vaccinatiecentrum verhuist op 28 juli naar een nieuwe locatie. Vanaf 29 juli wordt daar gevaccineerd. Alle mensen met een afspraak voor hun tweede vaccin die op het nieuwe adres moeten zijn, ontvangen daarover een bericht. Het adres is Landbouwstraat 145, 2845 Niel. 

10 juni 2021

✔Een nieuwe week … een nieuwe update
We kunnen allemaal volgen wat onder andere de hoge vaccinatiegraad in ons land kan betekenen en welke versoepelingen daarmee gepaard gaan. We kijken dus hoopvol uit naar de volgende groep Rupelianen die nog langskomen want nadat we woensdag met Pfizer vaccineerden gaan we vrijdag en zaterdag met AstraZenica verder. Volgende week kunnen we zelfs vijf dagen vaccineren, wat omgerekend betekent dat er zo’n 9.000 extra bewoners hun eerste prik krijgen.
❗Infopunt
We willen nog eens vragen om niet tussen 9u en 10u ‘s ochtends naar het infopunt te bellen tenzij het superbelangrijk is of dringend voor de dag zelf. Voor de vraag om jullie toegekende eerste vaccinatiedatum op te schuiven, kan je ook mailen naar info@vaccinatiecentrumrupelaar.be
❗Ziek
Het lijkt ons vanzelfsprekende dat als je ziek bent op de dag van je afspraak, dat je dan niet naar het centrum komt. Verwittig ons zo snel mogelijk zodat we een nieuwe datum kunnen zoeken.
Tot de volgende update!

2 juni 2021

Hallo!
Deze week kunnen we opnieuw 4800 prikken zetten, waarvan al 2100 een tweede prik dus. En we hebben vandaag nog eens 7000 uitnodigingen uitgestuurd voor nieuwe kandidaten. Daarmee schieten we opnieuw een heel eind op in de geboortejaren ook.
Verder was er de jongste dagen weer heel wat te doen rond de ‘vakantievaccins’ en de keuze van het soort vaccin.
❓Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?
Neen, helaas is dat niet mogelijk. Ook ons vaccinatiecentrum is afhankelijk van welke vaccins geleverd worden en iedereen laten kiezen zou de campagne enorm vertragen.
Alle vaccins zijn echter goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden. Alleen als je een welbepaalde gentherapie krijgt, kan worden afgeweken maar alle andere redenen worden niet aanvaard. Het heeft dus ook geen zin dat je huisarts of specialist een attest schrijft of dat je ons infopunt belt om van soort vaccin te veranderen: dit gaat echt niet.
❓Wat als ik vakantieplannen heb?
Zoals eerder al geschreven, is het niet mogelijk en ook niet verstandig om je tweede prik uit te stellen omdat je dan op vakantie zou zijn. Je bent pas ten volle beschermd zo’n tien dagen na je tweede prik: wie die tweede prik aan zich laat voorbijgaan, vertrekt dus onvoldoende beschermd op reis. Het is ook nog niet zeker wanneer je die tweede prik dan kan krijgen, vermoedelijk helemaal aan het einde van de campagne opnieuw. Het is dus beter om je eerste datum te kiezen in functie van de twee prikken: schuift je eerste dag wat op, dan volgt de tweede dag automatisch. Op die manier heb je toch nog een beetje marge.
✔Houd je rijksregisternummer of vaccinatiecode bij de hand
Als je ons infopunt belt, zorg dat je je rijksregisternummer of vaccinatiecode bij de hand hebt zodat we je sneller kunnen terugvinden en verderhelpen.
Tot de volgende update!

26 mei 2021

Beste Rupeliaan 

Deze week zijn we gestart met de uitnodigingen te versturen van de 50-plussers: het schiet dus aardig op in ons vaccinatiecentrum RupeLaar en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Toch willen we er nog even aan herinneren dat je pas een drietal weken na je tweede vaccin echt goed beschermd bent en het dus belangrijk is om de maatregelen toch nog te volgen:

Maatregelen

 Houd je nog aan de maatregelen, ook al ben je deels of volledig gevaccineerd.

 Was je handen regelmatig

 • Draag een mondmasker
 • Hou 1,5m afstand

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Klein verlet op je werk 

Voor het covid19-vaccin, bestaat het klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus (vaccinatieverlof)

Je kan ook een aanwezigheidsattest aanvragen in ons vaccinatiecentrum om aan te tonen aan uw werkgever dat u weldegelijk in ons vaccinatiecentrum bent langs geweest. Vraag er gerust naar bij onze stewards.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/klein-verlet-voor-vaccinatie-tegen-het-coronavirus-vaccinatieverlof

 InfoPunt

 Ons infopunt wordt nog dagelijks overstelpt met interessante vragen.

Mogen we jullie vragen om vragen die niet betrekking hebben voor de dag zelf, na 10u ’s ochtends te stellen aan ons infopunt, zodanig ons infopunt tussen 9u en 10u de vragen kan beantwoorden van mensen die de dag zelf gevaccineerd wensen te worden.

Tot de volgende update!

 

19 mei 2021

Beste Rupelianen,
We zijn volop bezig aan een nieuwe week met heel veel vaccins en dus draait ons centrum op volle toeren. Het is er dus aardig druk.
❗Risicopatiënten
We krijgen spijtig genoeg nog steeds veel oproepen in ons infopunt met de vraag: “Ben ik opgenomen op de lijst van risico-patienten”. Jammer genoeg kan ons infopunt daar geen antwoord op geven omdat we geen toegang hebben tot confidentiële medische informatie. Indien je wenst te weten of je op de risico-patiënten lijst staat, gelieve dit te bekijken op myhealthviewer.be of via jouw huisarts te bevragen. Sta je op de lijst, dan zal je binnenkort uitgenodigd worden.In de media laat men ook uitschijnen dat de vaccinatiecampagne strikt omgekeerd chronologisch volgens leeftijd verloopt. In de praktijk is dit echter niet het geval. De risicopatiënten worden door de overheid gemixt met de algemene populatie om zo niemand te stigmatiseren en het medisch geheim absoluut te bewaren.
✔Mensen onder 65
We merken ook dat veel personen met geboortejaar 1957-1958 ons opbellen, omdat ze denken dat ze vergeten zijn door Vlaanderen. Geen paniek 😊 Jullie zijn niet overgeslagen of vergeten, maar de risico-patiënten en zwangere vrouwen zijn door Vlaanderen tevens opgenomen in de uitnodigingsbatch, waardoor het iets langer duurt vooraleer anderen uitgenodigd worden. Het is niet nodig om hierover te panikeren. Wij gaan hoe dan ook absoluut voor een maximale vaccinatiegraad en staan garant voor een compleet bereik van ALLE burgers in onze zone.
🚌Tot slot: Mobiliteit
Toch nog even herhalen welke mogelijkheden er allemaal zijn qua mobiliteit.
Vind je zelf geen vervoer bijvoorbeeld? Klik zeker eens verder.
Alvast bedankt en tot de volgende.

12 mei 2021

Op naar de 20.000ste eerste prik

Ook in ons vaccinatiecentrum RupeLaar zijn we stevig aan het prikken. Zodanig zelfs dat we volgende week de 20.000ste eerste prik kunnen zetten. Het stemt ons ook blij dat de vaccinatiebereidbaarheid bij de Rupelianen nog altijd even groot is en heel veel mensen overtuigd zijn dat vaccinatie de enige definitieve weg naar onze vrijheid en het normaal is.

 

Risicopatiënten

Deze worden opgenomen op de lijst van Vlaanderen, indien deze als risico-patient geregistreerd werden door hun huisarts. Ons infopunt heeft, omwille van privacy-redenen geen inzage in de lijst van de risico-patiënten. Wij kunnen jullie dus niet verder helpen met de vraag of je op de lijst van risicopatiënten staat of niet. We raden jullie aan om dit te dubbelchecken via de website myheathviewer.be of via de huisarts.Hoe dan ook zullen de risicopatiënten ook in de komende dagen worden uitgenodigd volgens leefdtijdscatergorie.

 

Eerste 100 zwangere dames

Intussen zijn ook de eerste 100 uitnodigingen voor zwangere dames de deur uit zodat zij beschermd zijn tijdens deze mooie en ontzettend belangrijke maanden. De Hoge GezondheidsRaad (HGR) adviseert  immers om zwangere vrouwen prioritair te vaccineren, aangezien er bij een coronabesmetting een hogere kans is op ernstige besmettingen en op een premature bevalling, met alle risico’s van dien voor de baby.

 

Bedankt aan iedereen

Al onze medewerkers – zo’n 100 per dag en 750 in totaal – doen hun ‘job’ met hart en ziel. Ze zijn ook blij dat de respons zo positief is en halen daar energie uit om er elke dag weer te staan. Bedankt aan iedereen ook die daar aandacht voor heeft: dat doet deugd.

5 mei 2021

Update Vaccinatiecentrum RupeLaar: bedankt aan de 65-plussers !

Goed nieuws vanuit ons centrum in het Wetenschapspark: al onze 65-plussers zijn gevaccineerd en we haalden een prachtig resultaat: 96,99 % van onze bevolking tussen 65 en 85 is zijn eerste prikje komen ophalen. Bedankt aan iedereen om zoveel burgerzin op te brengen en jezelf maar vooral ook alle anderen met wie je in contact komt te willen beschermen. Uiteraard gaat onze campagne onverminderd verder. Je zal trouwens wel via de media vernomen hebben dat ons land de komende weken een enorme boost gaat maken in de hele vaccinatiecampagne.

 

Mobiele vaccinatie

Vanaf volgende week is onze mobiele vaccinatie operationeel. Dat betekent dat niet-mobiele mensen, goedgekeurd en opgegeven door hun huisartsen, door hun huisdokter met het Johnson & Johnson- vaccin thuis worden gevaccineerd. Let op: niet-mobiel betekent inderdaad mensen die wegens hun ziekte of aandoening zich niet meer kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. Het gaat niet over mensen met louter mobiliteitsproblemen. Voor die laatsten hebben we oplossingen voorhanden en kun je bij het bevestigen van je afspraak na je oproeping alle informatie bij ons krijgen.

 

Vakantie

We schreven het eerder al maar vakantie is geen rechtsgeldige reden om de datum van je tweede prik te wijzen. De datum die je kiest voor je eerste dosis bepaalt de datum voor je tweede dosis. Wanneer je de afspraak maakt voor jouw eerste vaccinatiedosis, krijg je meteen ook de datum voor jouw tweede dosis. Die datum kan je maar beperkt verschuiven en alleen als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum. Regel je vakantieplannen dus in functie van die data. Wie bewust zijn tweede prik niet ophaalt en hoopt er later toch nog bij te kunnen zijn, moeten we teleurstellen: er moeten in een paar weken duizenden mensen gevaccineerd worden en we kunnen het schema niet voor iedereen aanpassen. Je blijft in dat geval onvolledig gevaccineerd en dus onvoldoende beschermd.

 Tot volgende week, en we zien je hopelijk snel in ons centrum verschijnen.

3 mei 2021

Onder het motto “de waarheid komt uit een kindermond”, is dit een super initiatief van de leerlingen uit de basisschool-Cade Aartselaar om de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum RupeLaar een hart onder de riem te steken!

28 april 2021

Update: 20.000 gevaccineerden

Goed nieuws: deze week hebben we de kaap van de 20.000 gevaccineerden in onze regio gehaald. Er zit dus veel schot in de zaak en in de armen van onze bewoners. Uiteraard gaan we onverminderd verder tot iedereen de kans heeft gehad om zijn of haar spuitje te komen halen. 

We blijven daarbij alle door de hogere overheid opgelegde lijsten volgen. Daar zijn sinds kort de zwangere vrouwen bijgekomen want wie besmet zou geraken tijdens haar zwangerschap loopt dubbel zo veel risico om op intensieve zorgen terecht te komen. Het inenten van zwangere dames gebeurt dus niet volgens leeftijd, maar ze krijgen nu prioriteit. Door de vrouwen te vaccineren, maken hun baby’s meteen antistoffen aan.

Tot slot geven we nog mee dat aan ons vaccinatiecentrum Rode Kruis-stickers te koop zijn van de lokale afdeling Niel-Schelle. Nu ze hun gewone straatverkoop niet kunnen houden, hebben ze een mooi plaatsje bij ons gekregen. Zo helpen we elkaar.

Op de website van Het Laatste Nieuws stond zaterdag overigens nog een mooi artikel over drie van onze vrijwilligers, maar zij vertegenwoordigen onze ruime pool van 750 vrijwilligers. We hadden ze graag allemaal één voor één in de krant gezet, maar dat gaat natuurlijk niet J.

Hier vind je een aanzet tot het artikel https://www.hln.be/niel/zij-zorgen-voor-uw-spuitje-de-vrijwilligers-van-het-vaccinatiecentrum-rupelaar-in-beeld-br~a2eea17e/

Tot volgende week.

21 april 2021

Na een goedgevulde en prima verlopen vaccinatie-vierdaagse vorige week zijn er deze week opnieuw twee vaccinatiedagen gepland, met name op vrijdag 23 en zaterdag 24 april. De week nadien zijn dat vrijdag 30 april en maandag 3 mei. We lezen op veel sociale media hier en bij de gemeenten vragen en opmerkingen van bewoners die zich afvragen wanneer ze opgeroepen worden, maar daar hebben we geen individueel antwoord op.We blijven immers de leeftijdslijsten van de overheid volgen. Tegelijk worden er door ons af en toe mensen uit de prioritaire reservelijst opgeroepen wanneer er sommige anderen niet opdagen. Tot slot bereiden we ons ook voor om de risicopatiënten jonger dan 64 jaar te gaan vaccineren. Iedereen komt dus echt aan de beurt en intussen gaan we in elk van onze zes gemeenten richting de 30% vaccinatiegraad of meer, waarvoor dank trouwens. Het is immers geweten dat we zo’n 70% moeten bereiken om terug te keren naar het normale leven.
Tweede prik:
nu er opnieuw vakantie en zelfs reizen naar bepaalde landen mogelijk is – mits het naleven van alle voorwaarden – dien je er wel rekenig mee te houden dat we je tweede prik niet kunnen verplaatsen naar een andere datum. Dat betekent dat je best je vakantie even uitstelt want die tweede prik is absoluut noodzakelijk.

16 april 2021

Vanochtend omstreeks 11u15 arriveerde een opvallende roze limousine aan het Vaccinatiecentrum RupeLaar in het Wetenschapspark in Niel. Aan boord: Linda Vijt (1957) uit Hemiksem die als 10.000ste ‘Rupeliaan’ haar eerste prik mocht krijgen en vermits ze een taxidienst bestelde, werd meteen besloten dat iets feestelijker te doen met de 15 meter lange limousine van het taxibedrijf Didi Express uit Niel. De ELZ RupeLaar vaccineerde intussen volgens cijfers van de Zorgatlas al 14.534 mensen, 11.223 prikjes daarvan werden in het Vaccinatiecentrum zelf gezet. Daaronder al een deel 2de prikken ook.
Wanneer we de prikken van gisteren en vandaag er bij tellen komen we vanavond uit op 17.106 vaccins.

14 april 2021

 • Zoals alle andere vaccinatiecentra in Vlaanderen gaat het alsmaar vlotter met het vaccineren. Gemiddeld is nu al 1 op de 5 – 1 op de 4 zelfs bijna – van de 18+ inwoners uit de Rupelstreek een eerste keer gevaccineerd. Zo krijgen vandaag woensdag 80-plussers hun tweede prik en 65-plussers hun eerste.
  Vorige week deden we een oproep om op het uur van de afspraak te komen en niet te vroeg. Dat wierp afgelopen zaterdag zeker zijn vruchten af dus we herhalen onze vraag nog eens. Voortaan zal wie meer dan een half uur te vroeg komt en met de wagen is niet meer toegelaten worden op de parking. Enkel zo zorgen we er voor dat lange files vermeden worden. Tegelijk vragen we nog eens om niet het eerste uur van de dag te bellen naar ons infopunt. Dat is traditioneel de meest drukke moment en je riskeert dan lang aan de lijn te hangen, maar we zijn er een hele dag voor al jullie vragen.
  Vaccinatieschema
  Volgende week wordt er op vrijdag 23 en zaterdag 24 april gevaccineerd. De week erna is dat vrijdag 30 april en maandag 3 mei. Er zijn dan zo’n 2000 Pfzier-BioNTech beschikbaar. Zodra we over nog meer vaccins beschikken, schalen we uiteraard de dagen en uren op.

9 april 2021 extra update

Opgelet voor wie op de lijst van risicopatiënten My Health Viewer staat !
Sinds donderdag kan al wie tussen 18 en 64 jaar is, zelf nakijken of hij of zij op de lijst met risicopatiënten staat. Het gaat om mensen die een onderliggende aandoening hebben en dus een verhoogd risico hebben op een ziekenhuisopname omwille van het coronavirus. In totaal komen zo ongeveer 1,5 miljoen Belgen aan bod. Zij krijgen bij de vaccinatie dus terecht voorrang op hun leeftijdsgenoten.
Kijken of je zelf op de lijst staat, doe je door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op de website www.myhealthviewer.be. Ook het ziekenfonds en de apotheker kunnen dat voor jou checken.
Blijkbaar zouden sommige mensen die op de lijst staan daar al kunnen zien hebben dat ze zaterdag 10 april vanaf 9u kunnen worden gevaccineerd.
Dat klopt echter niet. Ook risicopatiënten hebben immers ALTIJD eerst hun oproepingsbrief nodig.
Zonder die oproepingsbrief heeft het dus GEEN zin om je zaterdag al aan te bieden in ons vaccinatiecentrum in Niel. Er zijn overigens ook geen vaccins op overschot.
We betreuren het dat de communicatie op de website www.myhealthviewer.be niet waterdicht is, maar wees gerust: een van de dagen krijg je indien nodig je oproepingsbrief in de bus.

9 april 2021 

Vertraging geboortejaren 1944-1945 inmiddels ingehaald.
Naar aanleiding van een artikel in de pers omtrent ‘vergeten’ uitnodigingen, moeten we spijtig genoeg vaststellen dat er in het systeem van de overheid wel degelijk tijdelijk een probleem is geweest met een beperkt aantal mensen die in 1944 of 1945 werden geboren. Het gaat hier dus niet om het afsprakensysteem van het vaccinatiecentrum RupeLaar, maar het overkoepelende softwaresysteem. Intussen kunnen we bevestigen dat iedereen uit deze geboortejaren uitgenodigd werd, maar dat de brieven mogelijks nog onderweg zijn en pas begin volgende week zullen aankomen.
Er is sowieso ingepland dat alle mensen uit deze geboortejaren voor 24 april hun eerste prik zullen krijgen.
Uiteraard betreuren we het dat door deze softwarefout buiten onze wil de indruk wordt gewekt dat wij mensen vergeten zijn. We begrijpen ook dat de frustratie bij de getroffen ouderen bijzonder groot is, maar we maken ons sterk dat dit probleem intussen van de baan is en dat de betrokkenen dus eerstdaags bij ons kunnen passeren. Het is in elk geval fijn om te weten dat de vaccinatiegraad ook bij deze ouderen erg groot is. Allemaal samen komen we zo op termijn aan een vaccinatiegraad van 70 procent of meer.

7 april 2021

Ook deze week gaan we onverminderd verder met het vaccineren in ons Vaccinatiecentrum RupeLaar. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 april verwelkomen we met plezier telkens weer zo’n 1500 ‘Rupelianen’ die 65+ zijn geworden. Dat zal het aantal eind deze week op zo’n kleine 14.000 vaccinaties brengen. We komen met andere woorden echt op kruissnelheid.
Om alles vlot te laten verlopen vragen we wel aan alle uitgenodigde mensen om pas aan te komen op het uur van de afspraak en niet veel te vroeg zoals dat nu gebeurt: dat zorgt enkel voor extra files en dus ook voor jezelf meer wachttijd.
Mogen we ook vragen om niet meteen tussen 9u en 10u naar het infopunt te bellen: we merken dat het eerste uur onze lijnen roodgloeiend staan, waardoor jullie ons minder snel aan de lijn krijgen. We zijn toch een hele dag bereikbaar dus maak het jezelf wat gemakkelijker.
Tot slot hebben jullie wellicht ook het nieuws van de Qvax-reservelijst van de Federale overheid gehoord. Iedereen kan zich daar ongeacht zijn of haar leeftijd op registreren. Wie zich eerder al rechtstreeks via onze website op de reservelijst liet zetten, krijgt natuurlijk nog altijd voorrang. Mensen die zich na 12 april op onze website registeren worden door ons samengevoegd met de mensen die zich registreren op de website van de Federale Overheid (Qvax) en zullen dus later worden opgeroepen. Indien je je dus al geregistreerd hebt op onze website, hoef je je niet opnieuw te registreren.

31 maart 2021

Omdat er wel wat vragen komen over de vaccinatieplanning, proberen we jullie elke woensdag een update te geven vanuit ons vaccinatiecentrum in het Wetenschapspark in Niel. Het centrum is volledig operationeel en open maar de openingsdagen worden gepland in navolging van de levering van de vaccins. Onze capaciteit kan zo oplopen tot ongeveer 1500 vaccins per dag.
Deze week kunnen we opnieuw drie dagen voluit vaccineren: op woensdag 31 maart (Pfizer-BioNTech) en donderdag 1 april (Pfizer-BioNTech en AstraZeneca) gaat het om mensen die een eerste prik krijgen, op zaterdag 3 april krijgen een aantal bewoners hun tweede prik (Pfizer-BioNTech). Het gaat de komende dagen vooral om 65-plussers maar zelfs nog een aantal 75-plussers en ouder.
In totaal worden er deze week dus opnieuw zo’n 2000 à 3000 vaccins gezet en dat tempo kunnen we de komende weken aanhouden. Let op: de mensen die opgeroepen worden, kunnen niet zelf kiezen elk vaccin ze willen. Noteer trouwens ook dat AstraZeneca een naamsverandering kreeg naar Vaxzevria.
Ons vaccinatiecentrum volgt daarbij de tijdslijn van Vlaanderen en we nodigen niet gericht per gemeente uit: alle gemeenten in de Eerstelijnszone RupeLaar worden immers als een geheel gezien. Later in april volgt dan een nieuwe fase in de vaccinatiestrategie: na de 65-plussers komen dan de mensen tussen 18 en 65 jaar aan de beurt die een onderliggende aandoening hebben, maar ook hier geldt dat je eerst een uitnodiging moet krijgen.
Wist je dat je op de website  https://www.vaccinatiecentrumrupelaar.be kunt volgen hoeveel mensen uit onze regio al gevaccineerd werden? En je vindt er ook heel wat antwoorden op je vragen.

25 maart 2021

 • Er is geen reden tot ongerustheid als u nog geen uitnodiging kreeg van het vaccinatiecentrum. De uitnodigingen worden verstuurd naarmate de toeleveringen van het vaccin.
 • Iedereen wordt uitgenodigd OP AFSPRAAK. De 1600 Pfizer vaccins die we ontvingen werden vandaag en op woensdag 31 maart toegediend.
 • Begin april worden nog 1200 vaccins toegediend, verdeeld over afspraken op woensdag 31 maart en zaterdag 3 april. Hiervan is een deel Astra Zeneca en een deel Pfizer.
 • Er is geen mogelijkheid om het type vaccin te wijzigen.
 • Indien de afspraak die u werd gegeven niet past in uw agenda kan u deze verplaatsen. Neem hiervoor contact op met het infopunt, tel. 03 269 30 00 (dagelijks tussen 9 en 19u)

24 maart 2021

Vandaag zijn de flyers vertrokken naar alle inwoners van Eerstelijnszone RupeLaar met meer informatie over het vaccinatiecentrum. We verwachten ze ten laatste volgende week in de bus! Heb je een vraag? Bezoek ook zeker de FAQ via veel gestelde vragen.