Select Page

Veelgestelde vragen

Praktische vragen

Wat is het adres van vaccinatiecentrum RupeLaar?

Log!ville Wetenschapspark
Galileilaan 3
2845 Niel

Wat is het adres van vaccinatiecentrum RupeLaar?

Landbouwstraat 145
2845 Niel

Wat is het telefoonnummer van het vaccinatiecentrum INFOPUNT?

U kan het vaccinatiecentrum dagelijks bereiken tussen 9u00 & 19u00 op het volgende telefoonnummer: 03/269.30.00

Wanneer is het mijn beurt om gevaccineerd te worden?

Wanneer u precies gevaccineerd wordt, hangt onder andere af van de levering van voldoende vaccins, alsook van het 3-fasige model van de Federale Overheid. In de eerste fase, actuele fase worden alle eerstelijnsverzorgers gevaccineerd. In fase twee, datum nog nader te bepalen zullen alle 65+ en risicopatiënten opgeroepen worden. In de derde fase zullen alle overige burgers opgeroepen worden.

Hoe krijg ik een afspraak?

Om een afspraak voor uw vaccinatiemoment te krijgen, hoeft u zelf niets te ondernemen. u ontvangt een persoonlijke uitnodiging van de Federale Overheid. Tussen maart en juni, ongeveer twee weken voor uw vaccinatiemoment gepland staat, ontvangt u een brief, sms of e-mail (via uw e-box). De brief bevat een e-ticket en een unieke code van 33 letters en cijfers. Deze code hebt u nodig om u te registreren en uw afspraak te bevestigen te weigeren of te verplaatsen.

Afhankelijk van het vaccintype, krijgt u in de uitnodiging meteen uw data voor de tweede prik. u hebt immers twee dosissen van het vaccin nodig om u optimaal te beschermen.

Hoe kan ik een afspraak bevestigen, verplaatsen of annuleren?

Indien u uw afspraak wenst te bevestigen, verplaatsen of annuleren, kan u dit online door te bevestigen op de link van uw oproepingsmail. Indien u geen oproepingsmail hebt ontvangen, zal u een oproepingsbrief ontvangen in uw brievenbus, u kan dan uw afspraak bevestigen door de link in de oproepingsbrief. Indien dit niet zou lukken kan u ook altijd ons INFOPUNT contacteren op 03/269.30.00. Het wijzigen van een afspraak, kan ook eenvoudig door naar de website laatjevaccineren.be te gaan en in de rechterbovenhoek in te loggen op “mijn burgerprofiel”.

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief kwijt ben?

Als u uw brief kwijt bent; kan u uw brief opnieuw downloaden via mijn burgerprofiel, nadat u uw e-box daar heeft geactiveerd. Indien u geen e-ticket in een e-mailbox en u het moment van afspraak nog kent, dan kan u zich ook met alleen uw identiteitsbewijs aanmelden aan het onthaal van het vaccinatiecentrum.

Mag ik iemand meenemen?

Kom zo veel mogelijk alleen, tenzij begeleiding echt noodzakelijk is. Er zijn voldoende stewards aanwezig ter plaatse om u doorheen het vaccinatieproces te begeleiden. Heeft u iemand nodig om u te vervoeren? Die persoon kan u afzetten aan de Kiss & Ride-zone of gratis parkeren voor ons vaccinatiecentrum. Het vaccinatieproces duurt ongeveer 20 tot 30 min.

 

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?

Voor het vlot verloop ter plaatse, neemt u zeker volgende zaken mee:

  • Uw identiteitskaart
  • De persoonlijke uitnodiging waarin uw moment van afspraak staat en uw e-ticket

TIP: draag die dag loszittende bovenkledij. Zo kan u vlot uw arm ontbloten wanneer uw de prik ontvangt

eerste element

U kan dan contact opnemen met het HR-Team: Vlotter: vaccinatie.hr@vlotter.be

Ik ben gedomicilieerd in het buitenland maar ik verblijf in België. Moet ik mijn vaccin ophalen in het buitenland?

Nee, u kan bij de gemeente een BIS-nummer aanvragen. Dit duurt ongeveer 4 werkdagen en dan krijgt u op basis van dit BIS-nummer een uitnodiging.

eerste element

U kan dan contact opnemen met het HR-Team: Vlotter: vaccinatie.hr@vlotter.be

Vragen van medewerkers bij het vaccinatiecentrum: van vrijwilligers, geplande mensen,..

U kan dan contact opnemen met het HR-Team: Vlotter: vaccinatie.hr@vlotter.be

Algemene vragen

eerste element

Iedereen die in België gedomicilieerd is, kan zich in België laten vaccineren. Voor bepaalde moeilijk bereikbare groepen zal men via respectieve NGO’s te werk gaan (bv. daklozen).

Voor buitenlanders die in België werken worden momenteel oplossingen gezocht en afspraken gemaakt, ook met de buurlanden. 

Wie kan zich laten vaccineren?

Iedereen die in België gedomicilieerd is, kan zich in België laten vaccineren. Voor bepaalde moeilijk bereikbare groepen zal men via respectieve NGO’s te werk gaan (bv. daklozen).

Voor buitenlanders die in België werken worden momenteel oplossingen gezocht en afspraken gemaakt, ook met de buurlanden. 

Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht?

Neen, maar de vaccinatie is wel sterk aanbevolen.

Is de vaccinatie gratis?

Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke burger.

Hoe weet ik waar en wanneer ik mij kan laten vaccineren?

Je krijgt een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief of mail.

Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren, of de afspraak te verplaatsen. Op die uitnodiging staat ook het adres waar je vaccinatie zal plaatsvinden. Wanneer je niet naar het vaccinatiecentrum kan komen om gegronde redenen, neem je best contact op met ons INFORPUNT: 03/269.30.00.

Je moet ook beschikbaar zijn om je tweede dosis te krijgen op het juiste moment.

Indien je een tweede prik zou moeten krijgen, afhankelijk van het vaccintype, zal deze tweede afspraak ook meteen worden vastgelegd in het vaccinatiecentrum.

Moet ik getest worden op COVID-19 vooraleer ik het vaccin krijg?

Nee, je hoeft niet getest te worden op virus (PCR) of antistoffen voor de vaccinatie. Ook als je besmet bent zonder dat je het weet, kan het vaccin veilig toegediend worden. Na vaccinatie worden de antistoffen ook niet gemeten.

 

Mag ik van vaccinatiecentrum wisselen?

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van de mensen in een aantal gemeentes. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt. Wisselen is niet mogelijk.

eerste element

Het vaccinatiecentrum waar je gevaccineerd zal worden, wordt bepaald aan de hand van jouw domicilieadres. Afhankelijk van jouw domiciliewijziging en de timing van jouw vaccinatie zal je ofwel in het vaccinatiecentrum van jouw oorspronkelijke woonplaats gevaccineerd worden, ofwel in het vaccinatiecentrum van jouw nieuwe woonplaats. 

Ik verhuis. Moet ik naar een ander vaccinatiecentrum?

Het vaccinatiecentrum waar je gevaccineerd zal worden, wordt bepaald aan de hand van jouw domicilieadres. Afhankelijk van jouw domiciliewijziging en de timing van jouw vaccinatie zal je ofwel in het vaccinatiecentrum van jouw oorspronkelijke woonplaats gevaccineerd worden, ofwel in het vaccinatiecentrum van jouw nieuwe woonplaats. 

Moet ik jaarlijks het vaccin krijgen?

Dat wordt niet verwacht, maar een concreet antwoord kunnen we hierop nu nog niet geven. Momenteel wordt de duur van bescherming verder opgevolgd in de fase 3-studies van gevaccineerde vrijwilligers. 

Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog besmet raken met COVID-19?

De kans is klein, maar het kan gebeuren dat je zelfs na vaccinatie toch nog COVID-19-positief wordt. Het duurt immers 10 tot 14 dagen na de eerste vaccinatie vooraleer je lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming goed begint te werken. Als je dus in die periode blootgesteld wordt aan het virus, is je afweer nog niet voldoende gestimuleerd door het vaccin en kan je nog besmet raken. Net zoals andere vaccins biedt het COVID-19-vaccin geen 100% bescherming, ook niet na 2 dosissen.

Kan ik anderen nog besmetten met COVID-19 als ik gevaccineerd ben?

Uit de resultaten van de fase 3-studies blijkt dat de COVID-19-vaccins beschermen tegen een infectie (bevestigd door een PCR-test) en tegen ziekte en verwikkelingen (hospitalisaties, overlijden).

Ik ben gevaccineerd. Moet ik mij nog aan de coronamaatregelen houden?

Ja, ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen. Pas als meer dan 70% van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan. 

Hoe werkt het vaccin tegen COVID-19?

Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon (de natuurlijke afweer van het lichaam) te stimuleren en voor te bereiden om een bepaalde kiem te herkennen en zich tegen die kiem of infectieziekte te verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je immuunsysteem het virus en, omdat het al voorbereid is om het virus aan te vallen, beschermt het je tegen dat virus, bv. COVID-19.

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Neen. De vaccins zullen aangeboden worden aan beroepsgroepen, risicogroepen en leeftijdsgroepen in functie van hun kenmerken en beschikbaarheid.  Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden. 

 

Hoeveel dosissen moet ik krijgen van het vaccin?

Voor de meeste vaccins gaat het om een 2-dosis schema met 3 tot 12 weken interval.

Je tweede vaccinatie zal gebeuren met hetzelfde vaccin als de eerste dosis. De vaccinatiecentra zullen voldoende vaccins van het juiste type beschikken om elke persoon een tweede dosis met hetzelfde vaccintype te kunnen geven. Alle vaccins worden met naam en lotnummer geregistreerd in Vaccinnet zodat je de juiste tweede dosis krijgt.

Je krijgt zelf ook na je eerst vaccinatie een vaccinatiekaart mee, waarop staat met welk vaccin je gevaccineerd bent.

eerste element

We noteren zoals bij andere vaccinaties lokale en algemene nevenwerkingen. Het gaat om pijn, roodheid, spierstijfheid op de plaats van injectie, en bij sommigen wat koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid. Deze verdwijnen binnen de 48u na de vaccinatie.

Wat zijn de nevenwerkingen van het vaccin?

We noteren zoals bij andere vaccinaties lokale en algemene nevenwerkingen. Het gaat om pijn, roodheid, spierstijfheid op de plaats van injectie, en bij sommigen wat koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid. Deze verdwijnen binnen de 48u na de vaccinatie.

Beschermen de vaccins ook tegen de varianten van het coronavirus?

Volgens een vroege studie beschermen de coronavirusvaccins ook tegen de zeer besmettelijke varianten van het virus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn aangetroffen, met een licht verlies aan werkzaamheid tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Hoe doeltreffend de vaccins op het terrein precies zijn, wordt nog verder onderzocht.

Hoelang blijf ik beschermd tegen COVID-19 met een vaccin?

Het virus tast tijdens de infectie een deel van ons afweersysteem aan. Daardoor komt de antistofvorming deels in het gedrang. We kunnen dus de situatie na virusinfectie niet zomaar vergelijken met de situatie na vaccinatie. We weten dat bescherming na infectie een paar maanden duurt en we verwachten dat dit na vaccinatie langer is. De opvolgstudies bij gevaccineerden zullen ons hier snel meer duidelijkheid geven. Momenteel weten we ook niet of herhalingsinentingen of boosterdoses nodig zullen zijn. 

Hoeveel tijd moet ik laten tussen het covidvaccin en andere vaccins?

We passen hier de algemene regel toe van de vaccinaties met niet-levende vaccins: het COVID-19-vaccin kan toegediend worden 2 weken voor of 2 weken na een ander niet-levend vaccin, zoals het griepvaccin of het pneumokokkenvaccin. Hetzelfde geldt ook voor andere niet-levende vaccins zoals een kinkhoest-bevattend vaccin of het humaanpapillomavirusvaccin. Als dat interval van 14 dagen per ongeluk niet gerespecteerd wordt en korter zou zijn, blijven de toegediende vaccins geldig en hoeven we geen nieuwe vaccinatie uit te voeren.

Voor levende vaccins, zoals het mazelen-vaccin, zal men 4 weken interval respecteren ten opzichte van het COVID-19-vaccin. 

Dat laat toe om eventuele bijwerkingen aan het correcte vaccin te kunnen toeschrijven.

Ik heb allergie. Mag ik het vaccin krijgen?

Allergie op zich is geen contra-indicatie voor vaccinatie. Je krijgt beter geen vaccinatie als je ernstige allergische reacties (bv. anafylactische reacties) hebt ontwikkeld op één van de bestanddelen van het vaccin. Bespreek dit verder met je arts.

De vaccins zelf bevatten geen bewaarmiddelen. Het dopje van het flacon van de vaccins bestaat niet uit latex. Mensen met een latexallergie mogen dus gerust het vaccin toegediend krijgen. 

Algemene medische vragen

Om medische vragen te bespreken, raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

eerste element

Vaccinatie wordt niet systematisch aanbevolen voor zwangere vrouwen. Het wordt in het algemeen aangeraden om de zwangerschap uit te stellen tot na de tweede vaccinatie, tenzij je: een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld vrouwen die werken in de zorgsector; een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen. Als je na de eerste vaccinatie zwanger raakt, zal de tweede dosis worden toegediend afhankelijk van jouw specifieke situatie na 21 à 28 dagen of na de bevalling. 

Ik ben zwanger of heb een kinderwens. Mag ik me laten vaccineren?

Vaccinatie wordt niet systematisch aanbevolen voor zwangere vrouwen. Het wordt in het algemeen aangeraden om de zwangerschap uit te stellen tot na de tweede vaccinatie, tenzij je: een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld vrouwen die werken in de zorgsector; een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen. Als je na de eerste vaccinatie zwanger raakt, zal de tweede dosis worden toegediend afhankelijk van jouw specifieke situatie na 21 à 28 dagen of na de bevalling. 

Ik geef borstvoeding. Mag ik me laten vaccineren?

Als je borstvoeding geeft, mag je je laten vaccineren tegen COVID-19 met mRNA-vaccins. Je moet de borstvoeding niet onderbreken. Hoewel er geen wetenschappelijke studies zijn over de veiligheid van deze vaccins voor de zogende baby gaat men ervan uit dat deze vaccins veilig zijn omdat ze geen levend virus bevatten en omdat de vaccinonderdelen zeer snel afgebroken worden in het lichaam van de vrouw.

Heeft vaccinatie gevolgen voor mijn vruchtbaarheid?

Wanneer je COVID-19 doormaakt of gevaccineerd wordt, ontwikkel je antistoffen tegen de uitsteekseltjes van het coronavirus. Er is een minimale overeenkomst tussen het eiwit van die uitsteekseltjes en een eiwit dat een rol speelt in de vorming van de placenta bij een prille zwangerschap (syncytine-1). 

Die overeenkomst is echter te klein om ook maar enig effect te hebben op de placenta. Mocht dat wel zo zijn, dan zouden ook banale coronavirussen, die verkoudheden veroorzaken, de vruchtbaarheid aantasten, want alle coronavirussen hebben diezelfde minimale overeenkomst. En dit wordt helemaal niet waargenomen. Er is dus geen reden tot ongerustheid.

Mag ik het coronavaccin krijgen als ik (chronisch) ziek of besmet ben?

Ben je ziek – bv. door een besmetting met het coronavirus – dan laat je je beter niet vaccineren. Stel je vaccinatie beter uit tot 2 weken na genezing. 

Ben je besmet met het coronavirus, ook al heb je geen klachten? Ook dan stel je de vaccinatie beter uit tot 2 weken na de afname van je positieve coronatest. 

Heb je een ernstige of langdurige ziekte, dan is vaccinatie tegen COVID-19 sterk aanbevolen om je te beschermen tegen ernstige complicaties als gevolg van COVID-19. Een chronische aandoening vormt geen contra-indicatie voor de COVID-19-vaccinatie.

Bij koorts boven 38.5°C wordt vaccinatie (ook met andere vaccins) uitgesteld totdat de koorts afgenomen is.

Bij twijfel vraag je best raad aan je (huis)arts.  

Welke risicopatiënten mogen omwille van hun gezondheid geen vaccin krijgen?

Iedereen mag zich laten vaccineren, behalve mensen met een verleden van anafylactische shock op één van de bestanddelen van het vaccin; mensen met een allergie voor bestanddelen van het vaccin; mensen die acuut ziek zijn (bv. met koorts boven de 38,5°C)

eerste element

Wie kanker heeft gehad mag zich gerust laten vaccineren. Wie een behandeling krijgt, mag zich ook laten vaccineren: we raden wel aan om contact op te nemen met de oncoloog of behandelende arts om het beste moment ten opzichte van de behandeling te plannen, om de werkzaamheid van het vaccin zo efficiënt mogelijk te maken.

Wat als ik in behandeling ben voor kanker of kanker heb gehad?

Wie kanker heeft gehad mag zich gerust laten vaccineren. Wie een behandeling krijgt, mag zich ook laten vaccineren: we raden wel aan om contact op te nemen met de oncoloog of behandelende arts om het beste moment ten opzichte van de behandeling te plannen, om de werkzaamheid van het vaccin zo efficiënt mogelijk te maken.

Ik ben mantelzorger of PAB-assistent. Wanneer word ik gevaccineerd?

Als je als mantelzorger of PAB-assistent in een zorgvoorziening werkt, kan je gevaccineerd worden wanneer de zorgverleners van de voorziening aan de beurt zijn.

Als je privé als mantelzorger of PAB-assistent werkt, dan word je gevaccineerd samen met de rest van de brede bevolking, in functie van leeftijd of risico.

In welke gevallen is verhoogde waakzaamheid bij vaccinatie aangewezen?
  • Bij personen met ongecontroleerd astma of een systemische mastocytoseis voorzichtigheid aangewezen. Zij hebben een groter risico op een ernstige allergische reactie en daarom is het aangeraden dat de behandelende arts de afweging maakt of vaccinatie (in het vaccinatiecentrum) veilig kan gebeuren. Indien deze personen gevaccineerd worden, dienen zij 30 minuten na vaccinatie onder medisch toezicht te blijven.  
  • Bij personen met epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken.  
  • Voor personen met ernstige immuunstoornissen(immuundeficiënties, hematologische aandoeningen, gebruik van immunosuppressiva of cytostatica) of hiv (ongeacht aantal CD4-cellen) zijn op dit moment onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid van COVID-19-vaccins. De verwachting is dat de mRNA-vaccins bij deze groep patiënten veilig zijn.  Het risico van bijwerkingen van vaccinatie weegt bovendien niet op tegen het risico van het doormaken van COVID-19. 
  • Zowel een aangeboren als verworven (door medicatie) verhoogde bloedingsneigingis een relatieve contra-indicatie voor intramusculair vaccineren in verband met een verhoogde kans op spierbloedingen. COVID-19-vaccins met mRNA mogen niet subcutaan worden toegediend, omdat niet bekend is of het vaccin subcutaan een goede effectiviteit kan bieden. 
  • Bij lymfoedeem in de armwordt gevaccineerd in de kant die niet getroffen is. Indien lymfoedeem aanwezig is in beide armen wordt het vaccin toegediend in de anterolaterale spier van de dij.  

Vervoer vaccinatiecentrum

Meer informatie via bereikbaarheid 

03/269.30.00

info@vaccinatiecentrumrupelaar.be